Лъжа

Любовно-философско стихотворение от третата ми книга „Среднощни откровения“ (2021).

нагоре